Privacy and Cookie Policy

Date cu Caracter Personal

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

 • Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

In calitatea sa barbieritdelux.ro va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

 • Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, barbieritdelux.ro prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:

 • Date de identificare (precum nume si prenume, CNP);
 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon)
 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);
 • Date tranzactionale;

Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de actiunile intreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile.

 • In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Procesarea si transmiterea comenzilor plasate de dumneavoastra;
 • marketing (participare in campanii si acordare de premii, programe de loializare si oferte speciale lansate pentru clienti, inclusiv pentru promovarea produselor noastre)
 • gestionarea relatiilor initiate de dumneavoastra prin intermediul site-ului;
 • indeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat);

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

 • Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre noi?

Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea procesarii respectiv a livrarii comenzilor dumneavoastra.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele www.barbieritdelux.ro  Romania. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

 • Catre cine pot fi  transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • terti contractanti (firme de curierat rapid, procesatorii plati carduri);
 • institutii ale statului/autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale);
 • Se pot transmite datele in afara tarii?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state in/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. www.barbieritdelux.ro nu va transmite datele dumneavoastra personale in afara tarii.

 • Care sunt drepturile dumneavoastra  privind protectia datelor personale?

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. 

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu noi
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
 3. Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele noastre, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand  nu mai avem nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale noastre prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de noi.
 6. Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Barbieriet de Lux SRL in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
 8. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 9. Dreptul de a va adresa justitiei;
 1. Cat timp sunt prelucrate datele personale?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

Lista cu cookie-urile pe care le colectam:

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
Google Analytics Cookies

Google Analytics Cookies (Non-Exempt)

 • JavaScript Library: ga.js

  COOKIE NAME

  __utma

   

  Distinguishes shoppers and sessions .This cookie is created when the JavaScript library executes and there is no existing __utma cookie. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

  __utmt

   

  Used to throttle request rate.

  __utmb

   

  Determines new sessions/visits. This cookie is created when the JavaScript library executes and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

  _utmz

   

  Saves the traffic source or campaign that explains how the shopper reached your site. The cookie is created when the JavaScript library executes, and is updated every time data is sent to Google Analytics.

  __utmv

   

  Stores visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor-level custom variable. This cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.